Molde Swing- og Rockeklubb

Molde Swing- og Rockeklubb

SOSIALDANS AVLYSES

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 11. Mar 2020

 All sosialdans i regi av Molde Swing- og Rockeklubb avlyses fra og med torsdag 12. mars og inntil videre. Dette gjøres for å hindre og begrense mulig spredning av Corona-viruset. 

 Beslutningen er basert på offentlige råd fra Folkehelseinstituttet, samt erkjennelse av type aktivitet vi utøver. 

Begrensning av smitte er viktig både for våre egne medlemmer, men også for utsatte grupper som deltagere på våre aktiviteter er i kontakt med. 

 Styret vil følge med i tiden som kommer angående Coronaviruset, og vil komme med ny informasjon når vi vet mer. 

 Ta vare på deg og dine. Ta deg gjerne en swingom på stuegulvet, hvis du har anledning til det.


0 Kommentar

Årsmøtepapirer 2020

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 13. Feb 2020

Linker til papirer for årsmøtet finner dere i denne artikkelen. Flere linker kommer etter hvert som dokumentene blir klare. Dokumentene blir vist på skjerm, det blir ikke kopiert opp papirutgaver til årsmøtet. Ta med egne utskrifter hvis du vil ha papirutgaver.

Link til Innkalling og Sakliste 

Linker til saksvedleggene, mer kommer etter hvert som de er klare:

4. Godkjenning av årsmeldinger 

5. Godkjenning av regnskap 

 • Revisjonsmelding 

6. Fastsetting av kontingent 

7. Budsjett 2020

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan 

9. Valg

 • Innstillinger til styre i de ulike gruppene
 • Forslag ny Valgkomite

0 Kommentar

All aktivitet var på Gjestestova i september og oktober, IKKE i november

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 31. Aug 2019

Da har vi hatt både styremøte og fellesmøte (alle i klubben med verv) angående evt. videre leie av Gjestestova. Konklusjonen ble at vi sier opp avtalen med Gjestestova med virkning fra 1. november. 

Vi går da tilbake til tidligere lokaler (Kulturhuset og gymsalen ved Molde vdg). Når det gjelder Mandagsdansen, flyttes den tilbake til Kulturhuset allerede fra førstkommende mandag 28.oktober. 

Så får vi bare håpe det vil dukke opp nye muligheter etter hvert - eget klubblokale står fortsatt høgt på ønskelista for klubben. Hvis noen kommer over lokaler som kan være egnet, så tips oss gjerne. En mulighet da er å skaffe et mindre lokale for de aktivitetene som ikke krever så stort lokale, og ha Mandagsdansen på kulturhuset fortsatt.


0 Kommentar

Årsmøtepapirer 2019

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 27. Feb 2019

Linker til papirer for årsmøtet finner dere i denne artikkelen. Flere linker kommer etter hvert som dokumentene blir klare. Dokumentene blir vist på skjerm, det blir ikke kopiert opp papirutgaver til årsmøtet. Ta med egne utskrifter hvis du vil ha papirutgaver.

Link til Innkalling og Sakliste 

Linker til saksvedleggene, mer kommer etter hvert som de er klare:

4. Godkjenning av årsmeldinger 

5. Godkjenning av regnskap 

6. Fastsetting av kontingent 

7. Budsjett 2019 

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan 

9. Valg


0 Kommentar

Og dansen er på ???

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 24. Feb 2019

Pga. oppussing av Gamle kulturhus blir Mandagsdansen og Bugg flyttet til disse lokalene:

Mandagsdansen:

 • 25.februar – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80
 • 4.mars – Rådhuset i Molde.
 • 11.mars – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80
 • 18.mars – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80
 • 25.mars – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80


Bugg:

 • 3.mars – Noise danseklubb, Strandgata 13
 • 10.mars – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80
 • 17.mars – Noise danseklubb, Strandgata 13
 • 24.mars – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80

Alle dansekveldene går til vanlige tider.

Fra 31.mars (Bugg) og 1.april (Mandagsdansen) er vi tilbake i nyoppussede lokaler 😊


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline