Molde Swing- og Rockeklubb

Molde Swing- og Rockeklubb

Årsmøtepapirer 2018

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 25. Feb 2018

Linker til papirer for årsmøtet finner dere i denne artikkelen. Flere linker kommer etter hvert som dokumentene blir klare. Dokumentene blir vist på skjerm, det blir ikke kopiert opp papirutgaver til årsmøtet. Ta med hvis du vil ha papirutgaver.

Link til Innkalling og Sakliste

Linker til saksvedleggene, mer kommer etter hvert som de er klare:

4. Godkjenning av årsmeldinger

  • Årsmelding for Molde Swing- og Rockeklubb

5. Godkjenning av regnskap

6. Fastsetting av kontingent

7. Budsjett 2018

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan

9. Valg

  • Forslag ny Valgkomite


Innkalling til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 5. Feb 2018

Til medlemmene i Molde Swing- og Rockeklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 7. mars kl. 19.00 i Plutovegen 7 (Molde Vann og Avløp)

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21. februar til moldeswing@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på www.moldeswing.no.

Foreløpig sakliste pr 20180214:


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styretHar du betalt medlemskontingenten for 2017?

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 26. Mar 2017

Medlemskontingenten for 2017 ble det sendt ut informasjon og faktura om den 15. mars til din epostadresse. Den hadde forfall den 25. mars.

Betalingen kan fortrinnsvis skje via Min Idrett, alternativt kan den betales via NettBank. Du finner betalingsinformasjon i vedlegget som kom sammen med eposten.
Som medlem har du fri inngang på våre sosialdanser; mandagsdans, Salsa- og tangodans på tirsdager, West Coast Swing på torsdager og Bugg annenhver søndag. Dessuten får du billigere dansekurs arrangert av klubben.
Forøvrig er du som betalende medlem omfattet av forsikring via Norges Danseforbunds Danselisens.

LikerVis flere reaksjoner
Kommenter


Årsmøtepapirer 2017

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 7. Mar 2017

Linker til papirer for årsmøtet finner dere i denne artikkelen. Flere linker kommer etter hvert som dokumentene blir klare. Dokumentene blir vist på skjerm, det blir ikke kopiert opp papirutgaver til årsmøtet. Ta med hvis du vil ha papirutgaver.

Link til Innkalling og Sakliste


Linker til saksvedleggene, mer kommer etter hvert som de er klare:

4. Godkjenning av årsmeldinger

5. Godkjenning av regnskap

6. Fastsetting av kontingent

7. Budsjett 2017

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan

9. Valg
  • Forslag ny Valgkomite


Innkalling til Årsmøte 2017

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 15. Feb 2017

Innkalling: http://moldeswing.no/storage/Preview?id=087aa27b-5...

ÅRSMØTE 2017
Onsdag 15 mars 2017 kl.19.00-22.00
på Molde vdg. skole.Saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

4. Godkjenning av årsmeldinger

5. Godkjenning av regnskap

6. Fastsetting av kontingent

7. Budsjett 2017

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan

9. Valg

  • Leder og nestleder
  • Styremedlemmer (4) og varamedlemmer (2)
  • Øvrige valg iht. organisasjonsplanen
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting og møter, evt. delegere til styret
  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem

Etter årsmøtet vil styret orientere nærmere om
- Aktivitetsplan 2017/18
- Økonomiske retningslinjer


Det blir som vanlig litt servering under årsmøtet.

Velkommen!Powered by: Bloc