Molde Swing- og Rockeklubb

Molde Swing- og Rockeklubb

Dans i klubben i sommer

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 16. Jun 2018

Mandagsdansen har siste dansekveld før sommeren den 18.juni, og tar en pause fram til skola begynner i august.

Men det danses i Molde Swing- og Rockeklubb gjennom hele sommeren.

Salsa og Tango - Tirsdager kl. 19-22 hele sommeren på Kulturhuset.

Bugg – Søndager 19-21 hele sommeren på Kulturhuset.

Begge disse tar opphold to ganger under jazzen.

WCS er det litt usikkert med foreløpig.

Følg med på gruppenes FB-sider, og her på klubbens hjemmesider f.eks i kalenderen:

http://moldeswing.no/profile/calendar?uid=1100115939

Det jobbes med kursplanlegging, og det blir fullt kjør på kurs fra slutten av august.​Retningslinjer for publisering av bilder og film

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 26. Mar 2018

Retningslinjer for publisering av bilder og film

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund minner derfor om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Informer om retningslinjene!

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag, idrettskretser og særforbund om å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i sin organisasjon. Retningslinjene ligger her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier ...Årsmøtepapirer 2018

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 25. Feb 2018

Linker til papirer for årsmøtet finner dere i denne artikkelen. Flere linker kommer etter hvert som dokumentene blir klare. Dokumentene blir vist på skjerm, det blir ikke kopiert opp papirutgaver til årsmøtet. Ta med hvis du vil ha papirutgaver.

Link til Innkalling og Sakliste

Linker til saksvedleggene, mer kommer etter hvert som de er klare:

4. Godkjenning av årsmeldinger

5. Godkjenning av regnskap

6. Fastsetting av kontingent

7. Budsjett 2018

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan

9. ValgInnkalling til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 5. Feb 2018

Til medlemmene i Molde Swing- og Rockeklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 7. mars kl. 19.00 i Plutovegen 7 (Molde Vann og Avløp)

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21. februar til moldeswing@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på www.moldeswing.no.

Sakliste pr 20180228:


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styretHar du betalt medlemskontingenten for 2017?

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 26. Mar 2017

Medlemskontingenten for 2017 ble det sendt ut informasjon og faktura om den 15. mars til din epostadresse. Den hadde forfall den 25. mars.

Betalingen kan fortrinnsvis skje via Min Idrett, alternativt kan den betales via NettBank. Du finner betalingsinformasjon i vedlegget som kom sammen med eposten.
Som medlem har du fri inngang på våre sosialdanser; mandagsdans, Salsa- og tangodans på tirsdager, West Coast Swing på torsdager og Bugg annenhver søndag. Dessuten får du billigere dansekurs arrangert av klubben.
Forøvrig er du som betalende medlem omfattet av forsikring via Norges Danseforbunds Danselisens.

LikerVis flere reaksjoner
Kommenter