Molde Swing- og Rockeklubb

Molde Swing- og Rockeklubb

Hva bringer 2021 ?

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 17. Jan 2021

Vi har nå passert et ganske så spesielt år. Tragisk for mange, lite kjekt også for oss danseglade, men sett i perspektiv likevel ganske overkommelig, sjøl om mange nå begynner å kjenne danseabstinens. Vi skulle feire 40-årsjubileum dette året, og hadde planlagt mange aktiviteter.

 Heldigvis fikk vi gjennomført en vellykket jubileumsfest og et karneval på nyåret, men det ble også eneste feiringen før koronaen kom og tok oss. Blant aktivitetene som måtte avlyses, var NM i swing som skulle arrangeres i Bjørnsonsalen 7. november. Vi får håpe vi får det til ved en senere anledning. Lyspunktet var et vellykket line-dancekurs i oktober og november med rundt 30 deltakere.

 Hva det nye året vil gi oss av danseopplevelser, er foreløpig uklart. Nyttårsballet er i allefall avlyst, og sosialdansene må vi også vente med til i alle fall godt utpå seinvinteren, kanskje helt til høsten. Men begynnende vaksinering gir oss håp.

 Det å gjøre klubben mer synlig i bybildet, var noe av tanken i jubileumsåret. Sjøl om det ikke lot seg gjennomføre dette året, er det ideer vi kan ta med oss videre. I så henseende kan nevnes at vi har avtalt dansing på nye Molde Torg lørdag 11. september, forutsatt at koronasituasjonen har roet seg. I tilfelle blir dette et arrangement vi styrer helt sjøl, både lengde og innhold. Det kan være en blanding av oppvisning og vanlig dansing der alle kan delta. Fokuset må være å vise fram allsidigheten i klubben. Kan nevnes at Bjørnsonfestivalen arrangeres samme helg, så det blir forhåpentligvis en del folk i byen. Med dette litt optimistiske synet på det nye året, vil jeg på vegne av styret ønske et riktig godt, og etterhvert koronafritt, nytt år!


0 Kommentar

SOSIALDANS AVLYSES

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 11. Mar 2020

 All sosialdans i regi av Molde Swing- og Rockeklubb avlyses fra og med torsdag 12. mars og inntil videre. Dette gjøres for å hindre og begrense mulig spredning av Corona-viruset. 

 Beslutningen er basert på offentlige råd fra Folkehelseinstituttet, samt erkjennelse av type aktivitet vi utøver. 

Begrensning av smitte er viktig både for våre egne medlemmer, men også for utsatte grupper som deltagere på våre aktiviteter er i kontakt med. 

 Styret vil følge med i tiden som kommer angående Coronaviruset, og vil komme med ny informasjon når vi vet mer. 

 Ta vare på deg og dine. Ta deg gjerne en swingom på stuegulvet, hvis du har anledning til det.


0 Kommentar

Årsmøtepapirer 2020

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 13. Feb 2020

Linker til papirer for årsmøtet finner dere i denne artikkelen. Flere linker kommer etter hvert som dokumentene blir klare. Dokumentene blir vist på skjerm, det blir ikke kopiert opp papirutgaver til årsmøtet. Ta med egne utskrifter hvis du vil ha papirutgaver.

Link til Innkalling og Sakliste 

Linker til saksvedleggene, mer kommer etter hvert som de er klare:

4. Godkjenning av årsmeldinger 

5. Godkjenning av regnskap 

  • Revisjonsmelding 

6. Fastsetting av kontingent 

7. Budsjett 2020

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan 

9. Valg

  • Innstillinger til styre i de ulike gruppene
  • Forslag ny Valgkomite

0 Kommentar

All aktivitet var på Gjestestova i september og oktober, IKKE i november

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 31. Aug 2019

Da har vi hatt både styremøte og fellesmøte (alle i klubben med verv) angående evt. videre leie av Gjestestova. Konklusjonen ble at vi sier opp avtalen med Gjestestova med virkning fra 1. november. 

Vi går da tilbake til tidligere lokaler (Kulturhuset og gymsalen ved Molde vdg). Når det gjelder Mandagsdansen, flyttes den tilbake til Kulturhuset allerede fra førstkommende mandag 28.oktober. 

Så får vi bare håpe det vil dukke opp nye muligheter etter hvert - eget klubblokale står fortsatt høgt på ønskelista for klubben. Hvis noen kommer over lokaler som kan være egnet, så tips oss gjerne. En mulighet da er å skaffe et mindre lokale for de aktivitetene som ikke krever så stort lokale, og ha Mandagsdansen på kulturhuset fortsatt.


0 Kommentar

Årsmøtepapirer 2019

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 27. Feb 2019

Linker til papirer for årsmøtet finner dere i denne artikkelen. Flere linker kommer etter hvert som dokumentene blir klare. Dokumentene blir vist på skjerm, det blir ikke kopiert opp papirutgaver til årsmøtet. Ta med egne utskrifter hvis du vil ha papirutgaver.

Link til Innkalling og Sakliste 

Linker til saksvedleggene, mer kommer etter hvert som de er klare:

4. Godkjenning av årsmeldinger 

5. Godkjenning av regnskap 

6. Fastsetting av kontingent 

7. Budsjett 2019 

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan 

9. Valg


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline