Dansekveldene for den som vil danse og trene Bugg er på: Gamle kulturhuset.,Tid: Annenhver søndag. dvs søndager i partallsuker.

kl 19:30-21:00


Det er sosialdans eller trening i Bugg. Av og til instruksjon og da gjerne i teknikk eller turer.

Gratis for medlemmer i klubben.

Kr 50 pr gang for andre.


Powered by: Bloc