Dansekveldene for den som vil danse og trene Bugg er på: Gamle kulturhuset. Grønn pil viser inngangen, Lokale på rød pil,Tid: Søndagerkl 19:00-21:00


Det er sosialdans eller trening i Bugg. Av og til instruksjon og da gjerne i teknikk eller turer.

Gratis for medlemmer i klubben.

Kr 50 pr gang for andre.


Styringsgruppa i Bugg 2017:

  1. Rigmor Hustad - Leder
  2. Geir Midtgard - Nestleder
  3. Iren Vølen Koppen - Medlem

Powered by: Bloc